بازگشت بازگشت
نرم افزار گزارش گیری و هوش تجاری(BI)

1-    ماژول گزارشات و هوش تجاری

گزارش های کامل سیستمی اعم از فروش، وصول، خسارت، کارمزد و......

2-1 – چارت شبکه فروش

2 – 2 – فروش بر اساس واحد صدور

2 – 3 – نقشه فروش-نمایش پراکندگی میزان فروش روی نقشه با قابلیت تفکیک میزان فروش بر اساس رنگ

 2 – 4 – گزارش کامل صدور استان و رشته

2 – 5 – گزارش مقایسه ای واحدهای صدور

توجه: گزارش های زیر مخصوص شرکت های بیمه می باشد

2 – 6 – گزارش قرارداد

2 – 7 – گزارش کاربر صدور با جزئیات میزان فروش،وصول،خسارت،بدهی،کارمزد

2 – 8 – گزارش بیمه گذار با جزئیات میزان فروش،وصول،خسارت،بدهی،کارمزد

2 – 9 – گزارش واحدصدور با جزئیات میزان فروش،وصول،خسارت،بدهی،کارمزد

2 – 10 – گزارش نسبت فروش به خسارت در بازه زمانی

2 – 11 – گزارش نمایندگان برتر براساس فروش

2 – 12 – گزارش نمایندگان برتر براساس وصول

2 – 13 – نقشه پراکندگی فروش در سراسر کشور

2 – 14 – نقشه پایش حضور و غیاب شبکه فروش

 

 

 

 

 

توجه: ادامه گزارش ها با قابلیت فیلترهای زیر و در غالب 3 سطح:

_ گروه بیمه > رشته > واحد معرف

_  استان     > شهر  > واحد معرف

ارائه می شود.

1-    از تاریخ صدور بیمه نامه

2-    تا تاریخ صدور بیمه نامه

3-    استان

4-    شهر

5-    گروه بیمه

6-    رشته بیمه

7-    معرف صدور بیمه نامه

2 – 15 – فروش بر اساس استان

2 – 16 – فروش بر اساس گروه بیمه

2 – 17 – خسارت بر اساس استان

2 – 18 – خسارت بر اساس گروه بیمه

2 – 19 – کارمزد بر اساس استان

2 – 20 – کارمزد بر اساس گروه بیمه

2 – 21 – مانیتوریگ سرور ها با نمایش اطلاعات:

1-    تاریخچه میزان RAM مصرفی سرور

2-    تاریخچه میزان  RAMمصرفی توسط SQL-Server

3-    تاریخچه میزان  RAMمصرفی توسط سایر بخش ها

4-    تاریخچه میزان CPU مصرفی سرور

5-    تاریخچه میزان  CPU مصرفی توسط SQL-Server

6-    تاریخچه میزان  CPU مصرفی توسط سایر بخش ها


تاریخ انتشار:دوشنبه، 13 مهر 1394 ساعت 20:40:04 تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه، 13 مهر 1395 ساعت 21:46:50 توسط:محتبی بهرامی تعداد بازدید از این صفحه:9353

نگین پردازش، راهکار یکپارچه کسب و کار

 

 وبسایت : www.neginpardazesh.ir

 پست الکترونیک : info@neginpardazesh.ir

 کانال تلگرام : neginpardazesh 

  سامانه پیام کوتاه: 200003000011

 تماس : 09122402945

سامانه ارتباط با مشتریان

© 2016 neginpardazesh.ir All Rights Reserved